Kundeanmeldelser og vilkår for anmeldelser

Betingelsern og vilkår er i overenstemmelse med Customer Review service til rådighed fra Dyson (CRR Service). I det tilfælde at der opstår uoverenstemmelser mellem Dysons privatlivspolitik og vilkår og betingelser, skal de overholdes med respekt I henhold til CRR service.

Ved at indsende noget indhold til Dyson, vedkender du at:

Du yderligere godkender at du ikke vil slå noget indhold op som:

Du vedkender dermed at du holder Dyson (og alle dets direktører, agenter, filialer, samarbejdspartnere, medarbejdere og tredjeparter inklusiv, men ikke kun Bazarrvoice, Inc.) fri for enhver skade og krav (aktuelle eller potentielle) af enhver art, bevidst eller ubevidst, inklusiv advokat honorar af en passende størrelse, som du måtte have skabt ved at bryde enhver lov eller rettighed en tredjepart måtte have.

For en vilken som helst type indhold du indsender, giver du Dyson en evig, uigenkaldelig, beløningsfri, overførbar rettighed eller licens til at bruge, kopiere, modificere, slette det komplet, tilpasse, publicere, oversætte, skabe lignendne indhold og/eller sælge/distribuere dette indhold til en hvilken som helst form, medie eller teknologi gennem hele verden uden kompensation til dig.

Al indhold som du indsender kan blive brugt af Dyson. Dyson reserverer rettighederne til at ændre, rette eller slette ethvert indhold på Dysons webside som Dyson mener bryder vilkår og betingelser for indhold på websiden. Dyson kan ikke garantere at du har mulighed gennem Dyson til at rette, slette, noget indhold du måtte have indsendt. Anmeldelser og skrevne kommentarer bliver gennerelt slået op inden for 2-4 arbejdsdage. Dog forbeholder Dyson sig retten til at at fjerne eller nægte at slå indhold op af en hvilken som helst grund. De anderkender at du, og ikke Dyson, er ansvarlig for det indhold du indsender. Intet af det indhold som du måtte slå op må være emne for ethvert mellemværende du måtte have mellem Dyson, dets agenter, filialer, associerede parter, tredjeparts samarbejdspartnere, og deres respektive ansatte, direktører og ledere.

Ved at indsende din emailadresse I forbindelse med din anmeldelse og bedømmelse, godkender du at Dyson og dets tredjeparts samarbejdspartnere kan anvende din email til at kontakte dig omkring status på din anmeldelse eller andre administrative processer.